Dokumentai dėstytojams

Čia ASU dėstytojai gali įsirašyti suarchyvuotus (*.zip) MS Word 95 failus ar *.pdf failus su dokumentais, kurių reikės vykstant dėstyti pagal ERASMUS programą į Europos Sąjungos universitetus:

ERASMUS dėstymo (STA) ir mokymosi (STT) vizitų dokumentacija ir procedūra

Patvirtinta ERASMUS STA ir STT vizitų organizavimo ir dotacijos skaičiavimo tvarka

ASU darbuotojų atrankos ERASMUS vizitams tvarka

Prašymai ERASMUS dėstymo ir mokymo vizitų atrankos komisijoms

ERASMUS vizitų finansinių dokumentų paruošimo ir finansinio atsiskaitymo tvarka

Darbuotojo dotacijos sutartis.

Sutarties I priedas: Mobilumo sutarčių formos ir pavyzdžiai.

Sutarties II priedas: Bendrosios sąlygos.

Europos aukštųjų mokyklų, su kuriomis sudarytos ERASMUS dėstytojų mainų sutartys, sąrašas

ERASMUS organizavimo vizitų (OM) dokumentai

Komandiruočių išlaidų taisyklės, vykstant organizavimo vizitui (OM)

Prašymas išleisti vykti į užsienį  (MS Word failas)

Pažymos forma apie išbūtą laikotarpį

ERASMUS dėstymo vizitai (STA)

Iškvietimo pavyzdys (iškvietimas turėtų būti atspausdintas ant firminio blanko ir pasirašytas, tačiau jis nebūtinas, jei yra pasirašyta trišalė mobilumo sutartis)

Mobilumo sutarties forma ir pavyzdys (sutartis turi būti pasirašyta trijų pusių, galutinai atsikaitant reikalingas dokumento originalas)

Prašymas išleisti pagal ERASMUS programą dėstyti (STA) užsienyje (MS Word failas)

Kiti ERASMUS dėstymo vizitų (STA) dokumentai. Čia ASU dėstytojai gali įsirašyti suarchyvuotus (*.zip) MS Word 95 failus su dėstytojų iškvietimo, dėstymo mobilumo sutarties, pažymos, ataskaitos ir kitų dokumentų formomis ir pavyzdžiais, kurių reikės vykstant dėstymo vizitui pagal ERASMUS programą į Europos universitetus.

ERASMUS mokymosi vizitai (STT)

Iškvietimo pavyzdys (iškvietimas turėtų būti atspausdintas ant firminio blanko ir pasirašytas, tačiau jis nebūtinas, jei yra pasirašyta trišalė mobilumo sutartis)

Mobilumo sutarties forma ir pavyzdys (sutartis turi būti pasirašyta trijų pusių, galutinai atsikaitant reikalingas dokumento originalas)

Prašymas išleisti vykti pagal ERASMUS programą į mokymosi vizitą (STT) užsienyje  (MS Word failas)

Kiti ERASMUS mokymosi vizitų (STT) dokumentai. Čia ASU dėstytojai gali įsirašyti suarchyvuotus (*.zip) MS Word 95 failus su dėstytojų iškvietimo, mokymosi mobilumo sutarties, pažymos, ataskaitos ir kitų dokumentų formomis ir pavyzdžiais, kurių reikės vykstant mokymosi vizitui pagal ERASMUS programą į Europos Sąjungos universitetus arba kitas įstaigas.

Čia galima rasti kai kurių mokymosi kursų pasiūlymus: http://www.erasmusnet.org/courses-ka1-erasmusplus

Kiti dokumentai

Vykimo nuosavu automobiliu į komandiruotę užsienyje tvarka ir sutartis

Panaudos sutartis

ASU – ERASMUS – Namai

Fakultetai