Dokumentai dėstytojams

Čia ASU dėstytojai gali įsirašyti suarchyvuotus (*.zip) MS Word 95 failus ar *.pdf failus su dokumentais, kurių reikės vykstant dėstyti pagal ERASMUS programą į Europos Sąjungos universitetus:

ERASMUS vizitų pasiruošimo, atrankos, dokumentų pildymo ir finansinio atsiskaitymo tvarka

VDU-ŽŪA darbuotojų atrankos ERASMUS vizitams tvarka

Prašymai ERASMUS dėstymo ir mokymo vizitų atrankos komisijoms

Darbuotojo dotacijos sutartis.

Sutarties I priedas: Mobilumo sutarčių formos ir pavyzdžiai.

Sutarties II priedas: Bendrosios sąlygos.

Europos aukštųjų mokyklų, su kuriomis sudarytos ERASMUS dėstytojų mainų sutartys, sąrašas

ERASMUS organizavimo vizitų (OM) dokumentai

Komandiruočių išlaidų taisyklės, vykstant organizavimo vizitui (OM)

Prašymas išleisti vykti į užsienį

Pažymos forma apie išbūtą laikotarpį

ERASMUS dėstymo (STA) ir mokymosi (STT) vizitai

Mobilumo sutarties forma ir pavyzdys (sutartis turi būti pasirašyta trijų pusių, galutinai atsikaitant reikalingas dokumento originalas)

Komandiruotės prašymas leisti vykti pagal ERASMUS programą

Kiti ERASMUS vizitų (STA ir STT) dokumentai. Čia ASU dėstytojai gali įsirašyti suarchyvuotus (*.zip) MS Word 95 failus su dėstytojų dėstymo mobilumo sutarties, pažymos, ataskaitos ir kitų dokumentų formomis ir pavyzdžiais, kurių reikės vykstant dėstymo ar mokymosi vizitui pagal ERASMUS programą į Europos ar partnerystės šalių universitetus.

 

Čia galima rasti kai kurių mokymosi kursų pasiūlymus: http://www.erasmusnet.org/courses-ka1-erasmusplus

 

ASU – ERASMUS – Namai