Dokumentai ir informacija ERASMUS studentams

Informacija kaip pasiruošti ir įgyvendinti mobilumą: http://www.mobilumogidas.lt/

Išvykstančių ERASMUS studentų grupė socialiniame tinkle, kur galima susitikti ir surasti vieni kitus, kurie keliauja į tą patį miestą o gal net ir į universitetą, pasidalinti apgyvendinimo informacija ir kita informacija:

https://www.facebook.com/groups/1740695539292877/?fref=ts

Informacija apie Europos kreditų perdavimo sistemą:

Vytauto Didžiojo universiteto ERASMUS kodas: LT KAUNAS01

Vytauto Didžiojo universiteto universiteto PIC kodas: 999590627

(Aleksandro Stulginskio universiteto ERASMUS kodas: LT KAUNAS05 ir PIC kodas: 999545134)

DOKUMENTAI STUDENTAMS

Čia VDU-ŽŪA studentai gali įsirašyti suarchyvuotus (*.zip) MS Word failus su dokumentais, kurių gali prireikti vykstant į ERASMUS studijas Europos universitetuose (bus atnaujinti):

VDU-ŽŪA studentai, rengdami ligšiol studijuotų dalykų išrašą (Transcript of Records) gali įsirašyti suarchyvuotus (*.zip) MS Word ir MS Excell failus su dalykų, dėstomų ASU pavadinimais lietuviškai ir angliškai ir kreditais, bei išrašo pavyzdžiu:

ERASMUS+ studijų sutartis – Learning Agreement.

Kodai, kurių gali prireikti rengiant Learning Agreement.

Anglų kalbos pažymos forma, kurios gali prireikti teikiant paraišką į kai kuriuos universitetus. Ją turi patvirtinti Kalbų katedra (Centr. rūmai 336 kab., tel.: 752 390).

Studijų rezultatų išrašas, kurį reikia parsivežti grįžtantant į ASU iš užsienio. Formą galima rasti studijų sutarties Learning Agreement faile (dalyje After the Mobility).

SUTARTIS IR JOS PRIEDAI

Pateiktos 2018-2019 s.m. ERASMUS+ patvirtintos 3 Europos programos dalyvių šalių šalių grupės  ir stipendijų dydžiai ir finansinės sutartys (pirmiausiai pildomas ranka užpildomas lapas, vėliau Tarptautiniame skyriuje pildoma sutartis).

Šalių grupė Šalys ERASMUS studijų stipendija, EUR/mėn ERASMUS praktikos stipendija, EUR/mėn Dotacijos sutartis dėl Erasmus studijų užsienyje
ES ar LR lėšos (liet.) ES lėšos (angl.) ESF lėšos
I grupė Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 520 700

Sutartis

 

 

 

Agreement

Sutartis

II grupė Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija 470 650
III grupė Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija Vengrija 320 500

ERASMUS+ studijų dotacija studentams vykstantiems į trečiųjų partnerių šalių universitetus susideda iš kelionės dotacijos (priklauso nuo vykimo geografinio atstumo) ir pragyvenimo dotacijos (650 arba 700 EUR/mėn.). Finansinė sutartis

ERASMUS dotacijos sutarties su studentų priedai:

I priedas: ERASMUS+ studijų sutartis – Learning Agreement. Sudaroma prieš studijas užsienyje.

II priedas: Bendrosios sąlygos.

III priedas: ERASMUS studento chartija

Kiti privalomi dokumentai:

Prasymas pervesti ERASMUS stipendija su  mokėjimo kortelės rekvizitais.

Pažyma apie išbūtą laikotarpį užsienio universitete, kurią reikia patvirtinti užsienio universitete ir parsivežti grįžtantant į ASU: Pažyma apie išbūtą laikotarpį EN;

Prašymas išleisti studijuoti pagal ERASMUS programą atitinkamam ASU dekanatui: Prašymas dekanatui išleisti studijuoti.

Prašymas išleisti į praktiką pagal ERASMUS programą atitinkamam ASU dekanatui: Prašymas dekanatui išleisti į praktiką.

Prašymas leisti tęsti studijas grįžus atitinkamam ASU dekanatui: Prašymas dekanatui leisti tęsti studijas.

ASU – ERASMUS – Namai