ECTS kreditai

EUROPOS KREDITŲ PERKĖLIMO SISTEMA – European Credit Transfer System (ECTS)

Nuo 2011/2012 s.m. Aleksandro Stulginskio universitetas naudoja Europos kreditų perkėlimo sistemos kreditus. Kreditas – tai įvairių auditorinių užsiėmimų, taip pat savarankiško darbo laikas. Studijų mokslo metus sudaro du semestrai. Semestro trukmė, įskaitant egzaminams skirtą laiką – 20 savaičių. Tai reiškia, kad vieno semestro studijų programos apimtis 30 ECTS kreditų. Vieni akademiniai metai Lietuvoje sudaro 60 ECTS kreditų. Bendra bakalauro studijų programos apimtis – ne mažiau kaip 240 ECTS kreditų (iš jų ne mažiau kaip 2400 auditorinių studijų valandų). Baigę pagrindines studijas ir įsigiję bakalauro laipsnį ASU absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje, kur jiems reikia surinkti 120 ECTS kreditų.

Bakalauro studijos ASU apima 240 ECTS kreditų:

  • Socialiniai mokslai – (20 %) – 60 ECTS kred.
  • Techniniai ir gamtos mokslai –  (40 %) – 90 ECTS kred.
  • Specialybės mokslai –  (40 %) – 90 ECTS kred.

Magistrantūros studijos ASU – 120 ECTS:

  • Techniniai ir gamtos mokslai – 15 ECTS kred.
  • Specialybės mokslai – 60 ECTS kred.
  • Magistrantūros tezės – 45 ECTS kred.