ERASMUS Atrankos paraiškos

Keletas patarimų paraiškų pildymui internetu:

 • Pirmą kartą pildant reikia pasirinkti „Paraiškos studijoms pagal ERASMUS programą pildymas“.
 • Studentas pildo įrėmintus laukelius, pasirenka iš „Drop-down“ meniu rodykle pažymėtuose laukeliuose arba atžymi laukelį ().
 • Jeigu pildant lentelę daromos klaidos – atsiranda pastabos raudonomis raidėmis paraiškos viršuje.
 • Pildant paraišką visi laukeliai yra privalomi, išskyrus MERGAUTINĖ PAVARDĖ ir 3-5 eilutes iš Aukštųjų mokyklų lentelės.
 • Pildant paraiškos punktą „Kursas“ (studijų metai toje pakopoje), reikia turėti omenyje savo būseną iki studijų užsienyje mokslo metų pradžios, t.y. pavasarį.
 • Studijų pradžios metai tiek bakalaurantams, tiek magistrantams – metai, kada įstojote į bakalauro studijas.
 • Negalėsite baigti pildyti, jei nesusipažinsite su „ERASMUS programos atrankos ir finansavimo taisyklėmis“ (turite atsidaryti nuorodą į atrankos taisykles).
 • Aukštųjų mokyklų lentelėje turite pasirinkti bent 2 pageidaujamas aukštąsias mokyklas (pageidautina – visus 5 variantus), nes nesant pakankamai variantų galite būti visai neatrinktas. Aukštųjų mokyklų lentelės korekciją galima daryti, kol paraiška nepatvirtinta koordinatoriaus. Vėliau prie jos galima prieiti tik susitarus su koordinatoriumi.
 • Jeigu paraiška užpildyta teisingai – atsiranda komanda „Išsaugoti“, kurią paspaudus duomenys išsaugomi duomenų bazėje. Po to studentas privalo paraišką atsispausdinti, paspausdamas komandą „Spausdinti“ (Spausdinti tik spaudžiant spausdinimo komandą „Spausdinti“ paraiškos apačioje, o ne iš naršyklės meniu !). Paraiška atspausdinama su papildoma apatine dalimi, kurią pildo ne studentas, o atrankos komisija. Studentas pasirašo atspausdintos paraiškos viršutinėje dalyje ir ją pristato savo fakulteto prodekanui, atsakingam už ERASMUS programą.
 • Po to, kai paraiška išsaugoma, studentas gauna žinutę į norodytą e-pašto adresą su vartotojo vardu (pvz: Jono Pavardenio, kuris užsiregistravo pirmas – 0708pav001) ir slaptažodžiu iš 5 skaitmenų.
 • Norint pakoreguoti savo paraišką, galima vėl prie jos prisijungti naudojant e-paštu gautą vartotojo vardą ir slaptažodį. Šiuo atveju pasirenkamas punktas „Paraiškos studijoms pagal ERASMUS programą koregavimas“. Paraišką galima koreguoti, kol jos nepatvirtina koordinatorius. Vėliau prie jos galima prieiti tik susitarus su koordinatoriumi. Bet kuriuo atveju, pakoregavus paraišką, ją vėl reikėtų atspausdinti pasirašyti, o jeigu paraiška koreguojama po patvirtinimo – taip pat surinkti atrankos komisijos atstovų parašus.

ERASMUS PARAIŠKOS PILDYMAS