Tarpuniversitetinės sutartys

Tarptautinis skyrius organizuoja ir koordinuoja Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) pasirašomas tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartis su užsienio universitetais.

Universitetų, su kuriais ASU yra sudaręs mokslinio ir studijų bendradarbiavimo sutartis, sąrašą galite rasti čia:

http://intern.asu.lt/sutartys/

Sąrašas Europos ir kitų šalių universitetų, su kuriais ASU turi dvipusių ERASMUS mainų sutartis:

 

Tarptautinio skyriaus adresas ir telefonai