ERASMUS bendradarbiavimo partneriai

Informuojame, kad ASU turi ERASMUS mainų sutartis su daugeliu Europos ir partnerystės šalių universitetų. ASU studentai gali vykti į kiekvieną iš tų universitetų, jei yra atrinkti ir jų studijų programų dalykai atitinka studijas pasirinktame universitete (pateikta: http://int.asu.lt/socrates/unistud.html). ASU dėstytojai turėtų susirasti partnerius viename iš universitetų (gali paprašyti partnerių paieškos pagalbos ASU Tarptautiniame skyriuje) ir susitvarkyti reikiamus dokumentus (pateikta: http://intern.asu.lt/lt/dokumentai-destytojams/).

Čia pateikti bendradarbiavimo partnerių sąrašai:

Sąrašas Europos universitetų, su kuriais ASU turi dvipusių ERASMUS mainų sutartis (nacionaline kalba, lietuvių kalba, sutrumpinimas, ERASMUS kodas).

Sąrašas trečiųjų šalių partnerių universitetų, su kuriais ASU turi dvipusių ERASMUS mainų sutartis bei mobilumo tvarka.