ERASMUS bendradarbiavimo partneriai

Informuojame, kad ASU turi ERASMUS mainų sutartis su daugeliu Europos ir partnerystės šalių universitetų. ASU studentai gali vykti į kiekvieną iš tų universitetų, jei yra atrinkti ir jų studijų programų dalykai atitinka studijas pasirinktame universitete (pateikta: http://int.asu.lt/socrates/unistud.html). ASU dėstytojai turėtų susirasti partnerius viename iš universitetų (gali paprašyti partnerių paieškos pagalbos ASU Tarptautiniame skyriuje) ir susitvarkyti reikiamus dokumentus (pateikta: http://intern.asu.lt/lt/dokumentai-destytojams/).

Čia pateikti bendradarbiavimo partnerių sąrašai:

Sąrašas Europos universitetų, su kuriais ASU turi dvipusių ERASMUS mainų sutartis 2015/2016 mokslo metams (nacionaline kalba, lietuvių kalba, sutrumpinimas, ERASMUS kodas).

Sąrašas trečiųjų šalių partnerių universitetų, su kuriais ASU turi dvipusių ERASMUS mainų sutartis 2015/2017 mokslo metams bei mobilumo tvarka.

Fakultetai