Uždaviniai ir funkcijos

  • Organizuoti ir plėtoti Universiteto ryšius su užsienio studijų ir mokslo institucijomis, tarptautinėmis bei giminingomis kitų šalių organizacijomis;
  • Padėti Universiteto dėstytojams, mokslininkams, studentams integruotis į Europos ir pasaulio mokslo ir studijų procesą, įgyti tarptautinę patirtį akademinės veiklos srityse, kelti kvalifikaciją užsienio institucijose.
  • Kaupti ir platinti informaciją apie užsienio mokslo ir studijų institucijas, tarptautinius fondus ir mainų programas, Lietuvos ir užsienio diplomatines atstovybes;
  • Organizuoti oficialių užsienio svečių priėmimą Universitete.