Vertinimo sistema

Už kiekvieną dalyką ASU atsiskaitoma raštiškai arba žodžiu. Studentui, neišlaikiusiam egzamino, leidžiama jį vieną kartą pakartoti. Vertinimo skalė, naudojama Lietuvoje, remiasi balais nuo 1 (blogai) iki 10 (puikiai). Papildomai prie dešimtbalės vertinimo sistemos yra naudojama įskaitymo/neįskaitymo sistema: 5 ir aukščiau – įskaityta, 4 ir žemiau – neįskaityta. Lentelėje palyginimui pagal įgytų žinių kiekį pateikta Europinė (ECTS) bei atskirų šalių vertinimo sistemos. Lentelė yra tik apytikslė, neoficiali. Vertinimo tradicijos Europoje rodo, kad Vakarinėje Europoje rašomi 1-2 balais aukštesni įvertinimai negu Lietuvoje.

Įskaityta/ Neįskaityta
Įgytų žinių kiekis, %
Vertinimo balai Lietuvoje
Žodinis apibrėžimas
ECTS
Vokietija
Prancūzija
D.Britanija/ JAV
Įskaityta
90-100
10
Puikiai
A
1
17
A++
Įskaityta
80-89
9
Labai gerai
B
15
A+
Įskaityta
70-79
8
Gerai
C
2
14
A
Įskaityta
60-69
7
Vidutiniškai
3
13
B+
Įskaityta
50-59
6
Patenkinamai
D
12
B
Įskaityta
40-49
5
Silpnai
E
4
10
C, D
  –
Neįskaityta
30-39
4
Blogai
FX
5
9
E
Neįskaityta
20-29
3
Blogai
F
7
Neįskaityta
0-19
2
Blogai
F
F
0

Čia pateikiamos ASU Tarptautinio skyriaus ir Studijų skyriaus parengtos užsienio aukštosiose mokyklose pagal Erasmus programą išlaikytų studijų dalykų vertinimo

REKOMENDACIJOS